Thursday , October 17 2019
Home / thailand / ลา จอ อีก ราย! Channel ตอน อวสาน Money Channel ประกาศ ปิด ตัว ยุติ ออกอากาศ 1 ม.ค. 62

ลา จอ อีก ราย! Channel ตอน อวสาน Money Channel ประกาศ ปิด ตัว ยุติ ออกอากาศ 1 ม.ค. 62ลา จอ อีก ราย! Channel ตอน อวสาน Money Channel ประกาศ ปิด ตัว ยุติ ออกอากาศ 1 ม.ค. 62

วัน ที่ 28 พ.ย. รายงาน ว่า มัน นี แชนแนล (Money Channel) ซึ่ง เป็น ช่อง รายการ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจ และ การ ลงทุน ลงทุน ออกอากาศ ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เกือบ ทั้งหมด เป็น รายการ สด จาก ห้อง ส่ง ภายใน อาคาร ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย มอบ ให้ บริษัท บริษัท แฟ มิ ลี โน โน ว์ ฮา ว จำกัด ซึ่ง เป็น หนึ่ง ธุรกิจ ใน เครือ จี จี เอ็ ม เอ็ ม แก รม มี่ เมื่อ ผู้ ผลิต รายการ แต่ จอ อีก 29 .ย. 2548

เรื่อง นี้ บริษัท แฟ ม มิ ลี่ โน ฮา ว จำกัด ทำ หนังสือ แจ้ง ยุติ การ ออกอากาศ ระบุ ว่า ท่าน ผู้ มี อุป การ คุณ บริษัท บริษัท แฟ ม มิ มิ ลี่ โน ฮา ว จำกัด เตรียม หยุด ออกอากาศ สถานี โทรทัศน์ มัน มัน นี่ ชา แน ล ตั้งแต่ วัน ที่ มกราคม มกราคม 62 เทคโนโลยี การ สื่อสารสื่อสาร รับ รู้ ข้อมูล ข่าวสาร ตลาด ทุน ผ่าน สื่อ ยุค ดิจิทัล ดิจิทัล ที่ มี ความ หลากหลาย ได้ อย่าง สะดวก รวดเร็ว

สื่อ ยุค ดิจิทัล ได้ เข้า มา มา มี บทบาท ใน การ การ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร มาก ขึ้น สถานี โทรทัศน์ มัน นี่ ชา แน แน ล ซึ่ง เป็น ธุรกิจ หลัก ของ บริษัท เปลี่ยนแปลง มี การ รับ ชม ดาวเทียม ขณะ รวดเร็ว จึง เป็น สาเหตุ ให้ บริษัท ฯ พิจารณา ยุติ ออกอากาศ ออกอากาศ ของ สถานี โทรทัศน์ มัน นี่ ชา แน ล โดย มี ผล ตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2562 ไป ทั้งนี้ ริ ษั ท ฯ จะ มี แนวทาง ดูแล คู่ ค้า และ ซัพพลาย เออ ร์ อย่าง เหมาะสม ต่อ ไป

ขอบคุณ ที่ ได้ กรุณา สนับสนุน บริษัท ฯ ด้วย ดี มา มา โดย ตลอด หาก มี ข้อ สงสัย ติดต่อ บริษัท ฯ โทร. 02-009-9988 (วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00.) แฟ ม มิ ลี่ โน ฮา ว จำกัด


ที่ เฟ ซ บุ๊ ก ผู้ ใช้ ชื่อ “กิจ พ ณ ไพร ไพศาล กิจ” Channel โพ ส ต์ ข้อความ ระบุ ว่า Channel Money Channel ออกอากาศ ยุติ การ การ มี – มี กระแส พูด ถึง ถึง ใน ไลน์ กรุ๊ป จึง โทร ไป สอบถาม ทาง ผู้ บริหาร ระดับ สูง มา ยืนยัน ว่า จะ ยุติ การ ออกอากาศ บาง กระแส บอก ว่า ถึง แค่ วัน นี้) โดย สถานี เป็น ความ ร่วมมือ ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ และ GRAMMY ดังนั้น เท่ากับ มติ คณะ กรรมการ เห็น ชอบ ให้ ยุติ การ ออกอากาศ ครับ

ขอ ให้ ติดตาม การ แถลงข่าว และ และ ราย ละเอียด ที่ จะ จะ ตาม มา แต่ ก็ ต้อง บอก ว่า น่า เสียดาย จริงๆ ครับ ครับ สถานี นี้ เป็น ช่อง ทาง เผยแพร่ ความ ต้น สำหรับ ผู้ เริ่ม ต้น ต่อ ยอด ขั้น กลาง – สูง ใน หลาย ๆ รายการ ถือว่า น่า เสียดาย เสียดาย จริงๆ สิ่ง ต่างๆ ดำเนิน ไป ตาม อนิจ ลักษณะ มี ความ ไม่ แน่นอน เป็น ที่ ตั้ง เป็น คำ กล่าว ที่ จริง เสมอ

“เพราะ เอง คงจะ ว่าง มาก ขึ้น ขึ้น เพราะ slot การ ออกอากาศ รายการ สัมภาษณ์ หาย ไป หาย 3 ช่วง ช่วง ก้าว ทัน ตลาด ทุน เช้า วัน .05 9.05-9.10. / Money 360 วัน จันทร์ 19.45-20.00 จันทร์. / Money Biz คืน วัน พุธ 20.20-20.30 น. ก็ คง อด คิดถึง ช่วง เวลา ของ ของ การ ออกอากาศ รายการ ต่างๆ ไม่ ได้ มัน กลาย เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ชีวิต ประจำ วัน วัน ผม เคย ต้อง วิ่ง ออก จาก โรง หนัง มา โฟน อิน เคย ให้ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ใน

ให้ สัมภาษณ์ ที่ เจดีย์ แถว เชียงราย ก็ ก็ เคย มัน เป็น ความ ทรง จำ ที่ หลากหลาย จริงๆ ส่วน จะ จะ ยุติ เพราะ แต่ ได้ ทำงาน ด้วย กัน มา ตลอด นะ ครับ เป็น เป็น ประสบการณ์ ที่ ดี และ มี ค่า มาก ของ ผม ใน ช่วง หลาย ปี ที่ ผ่าน มา ครับ


Source link