Διέρρευσαν ορισμένες εικόνες από προστατευτιο οθόνης για το Galaxy S10 στην Κίνα, που σίγουρα δημιουργούν επιπλέον απορίες, παρ διευκρινίζουν τα πράγματα. Είμαστε σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων διαρροών, καθώς η κυκλοφορία της επόμενης μεγάλης ναυαρχίδας της Samsung πλησιάζει μέρα με τη μέρα. Samsung αναμένεται να παρουσιάσει το Galaxy S10 τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Αναμένεται πως οι διαρροές που αναφέρονται στην επερχόμενη σειρά S10 θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να προσέχουμε όμως, γιατί είναι γεγονός πως όλα δσα διαρουν δεν είναι πάντα απόλτα Στσι γίνετα πρεγμα τα πράγματα. Ι πιο πρόσφατες διαρροές "μιλον" για πολύ λεπτ bezels γύρω από την οθόνη της επόμενης ναυαρχίδας.

Υτό που είναι σίγουρο, είναι .τι όλοι αναμένουν πως η Samsung θα μεγιστοποιήσειόόσο μπορεί την αναο ό ο ό ό ό ό τιν σο μπορεί την αα ώ ό ό ό ό ό ι ι ι ι ι τ τ ι ε ό όη Η εταιρεία αποκάλυψε πρόσφατα τα τέσσερα νέα είδη των Infinity displays που έχει δηιιοορργήσει. Ουλάχιστον ένα μοντέλο της σειράς Galaxy S10 αναμνεται να διαθέτει οθνη Infinity-o, αυτή που έχει μια κυκλική οπή για την εμπρόσθια κάμερα μέσα στο πλαίσιο της οθόνης.

Αα από τις εικόνες που διέρρευσαν τώρα μας δείχνει το 3D Glass του Galaxy S10. Πορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια ανεπαίσθητη εγκοπή για το ακουστι ότσν κορυφή. Στις άλλες εικόνες εμφανίζεται ένα "φιλμ" ή "γυαλλο προστα χει καθλου εγκοπή.

Δεν είναι σαφές γιατί υπάρχει αυτή η σημαντική διαφορά μετα των δύο. Πορούμε να υποθέσουμε ότι έχει κάτι να κάνει με τα πολλαπλά μοντέλα πάνω στα οποία εργάζεται Samsung Samsung. Αναμένεταινα κυκλοφορήσουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά μοντέλα Galaxy S10. Εξίσου πιθανό είναι ότι κανένα από αυτά δεν έχει την απαιτούμενη δόση ακρίβειας, αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει με τις περισσότερες διαρροές.

Παρόλα αυτά, είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες για το ότι το Galaxy S10 θα έχει λεπτότερα bezels από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στις άλλες ναυαρχίδες της εταιρείας. Σίγουρα θα δούμε περισσότερα από αυτά τα υποτιθέμενα προστατευτικά οθόνης του Galaxy S10 τις επόμεες εεy