Tuesday , January 26 2021

Pokles americkho realitnho trhu. Blme se k recesi?Geopolitick vvoj ve Washingtonu, Londn a Pekingu poutal v poslednch mscch vtinu pozornosti. Z dohledu analytik a investor se tak vytratil zsadn ukazatel ekonomiky – realitn trh, kter podle poslednch ukazatel vznamn zpomaluje. To me naznaovat problmy v americk ekonomice.

Prezident donald Trump k, e americk ekonomika je v perfektnm stavu. Dalo by se s nm souhlasit. Tedy a na souasnou situaci na mstnm realitnm trhu. Ten je pitom klovm tahounem americkho ekonomickho rstu. Souasn zpomalen tedy me mt na investory a Fed v ptm roce zsadn vliv.

Zejmna z tchto t dvod:

  • Ceny nemovitost v USA opt rychle rostou. Celosttn Case-Shiller index ji stoupl tm na pedkrizovou rove. Navc v nkterch americkch mstech jsou ji ceny o polovinu vy ne ped kriz. Mnoh msta tak pekonvaj tradin ldry trhu Miami a Las Vegas. Napklad v Bostonu jsou ceny o 33 procent vy ne ped kriz. V mstech jako Seattle a Dallas stouply ceny dokonce a o 60 procent,
  • Zpomalen prodeje nemovitost je velmi znepokojiv. Dochz k nmu toti v prosted vysok spotebitelsk dvry. Dvodem je zejmna strach z vvoje rokovch sazeb,
  • Realit sektor je povaovn za pedstihov indiktor ekonomickho cyklu, souasn stav proto meme povaovat za znak blcho se zpomalen.

Americk realitn trh se naplno zotavil z finann krize. Celonrodn Case-Shiller index u tm doshl pedkrizov rovn. Na rozdl od roku 2007 se vak zlepila zadluenost domcnost. Dnes je dluh lpe zvldnuteln, protok ukazatel dluhu k disponibilnmu pjmu domcnost je na rovni 109 procent, zatmco v roce 2007 to bylo 142 procent.

Na pedkrizovch rovnch
Objevuje se stle vce dkaz o zpomalujcm se realitnm trhu v USA. Nedvn data potvrzuj, e nlada americkch developer klesla o 60 bod na nejni rove od roku 2016. Poet zahjench projekt od ledna tak kles. Zrove bhem uplynulch esti msc oslabil i prodej novch nemovitost. Za poslednch 20 let k takovmu jevu dolo jen tikrt. 1999 roce v ped prasknutm internetov bubliny, v roce 2007 bhem realitn krize a v roce 2013.

Neustl pokles je jet pekvapivj v kontextu toho, ek nmu dochz bhem silnho rstu spotebitelsk dvry. Pesto vak dochz ke zhorovn dostupnosti bydlen. Domcnosti uvdj, e:

  • Dvodem pro ni zjem o nemovitosti je rst cen (21% domcnost). Je dokonce nejvy od konce roku 2006,
  • A 75 procent domcnost citliv vnm oekvan rst rokovch sazeb v ptm roce. Ty maj bt nejvy od roku 2007,
  • Pouze tyi procenta domcnost si naopak mysl, e sazby pt rok klesnou.

Zpomalen realitnho trhu je silnm signlem blcho se zpomalen americk ekonomiky. Ukazatel CME Lumber, kter hovo o aktivit ve stavebnictv, od jara prudce klesl. Investments do rezidennch nemovitost ji vykzaly pokles ve tech po jboucch tvrtletch, co je poprv od pelomu let 2008/2009.

Sazby rostou pli rychle
Jak je realita? Trhy dosud vnovaly dajm o zpomalujcm se realitnm trhu v USA jen velmi malou pozornost. Investoi byli toti pli zamstnni geopolitickmi udlostmi na obou stranch Atlantiku. I samo o sob je je dalm dvodem, kter naznauje, e stojme na prahu konce ekonomickho cyklu a pt rok se budeme muset spokojit s nim ekonomickm rstem.

Zpomalen bude mt zsadn dopad i na monetrn politiku Fedu, protoe vy sazby pedstavuj dal riziko, kter me posunout realitn trh recece. Domcnosti kupujc nemovitosti nejsou zvykl na souasn vysok roky na hypotkch – dnes tm pt procent. Kdy bude tento negativn trend pokraovat, vytvo to tlak na Fed. Po svm prosincovm zased bude muset pravdpodobn zmnit svou rtoriku smrem k vce uvolnn politice.

O autorovi:
Christopher Dembik je vedoucm oddlen makroekonomick strategie Saxo Bank v Pai. lenem tmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucm makroekonomick strategie je od roku 2016. Zamuje se
2015 roské zskal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlep makroekonomick pedpovdi ve Francii. Pro Saxo Bank tvo Dembik msn Makroekonomick vyhldky, kter se zamuj na monetrn politiku, a pravideln vydv sv analzy francouzsk a polsk ekonomiky. asto je citovn v mezinrodnch zpravodajskch mdich, jako jsou nap. Bloomberg, TF1 a Newsweek.
Dembik dve pracoval jako analytik francouzskho velvyslanectv v Tel Avivu a bhem studi na Ekonomickm stavu Polsk akademie vd napsal prci na tma budoucnosti eurozny.
Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinrodnch studi na Sciences Po Paris. Jeho rodnm jazykem je francouztina, ale mluv tak dobe anglicky a panlsky a domluv se trochu hebrejsky.

Globln online investin banka

Skupina Saxo Bank, specialty on multi-asset obchodovn a investice, nabz kompletn sadu obchodnch a investinch nstroj, technologi a strategi. U tm 25 let poskytuje jednotlivcm i firmm pstup k profesionlnmu obchodovn a investicm prostednictvm svch technologi a zkuenost. Mnohokrt ocenn obchodovac platformy jsou dostupn ve vce ne 20 jazycch a jsou vyuvny vce ne stovkou finannch instituc na celm svt. Saxo Bank byla zaloena roku 1992, sdl v Kodani a zamstnv 1500 lid ve finannch centrech po celm svt, vetn Londna, Singapuru, Pae, Curychu, Dubaje a Tokia.

Vce informac na:www.saxobank.cz


Source link