Saturday , September 21 2019
Home / czechrepublic / Marcinko rozjel sezonu hattrickem. Skvl, radoval se snajpr Tince

Marcinko rozjel sezonu hattrickem. Skvl, radoval se snajpr Tince<! –->

Je to skvl, jak vborn jsme sezony zaali jako tm. ek ns tk srie zpas a ten vod je vdy dleit, prohlsil jednaticetilet Marcinko.

Pi prvnch dvou glech jste se prosadil dorkami z pedbrankovho prostoru. Opt se ukzalo, e je to vae oblben msto?
Pesn tak. Ty puky jednodue padly pede mne a u lo jen o to je trefit. V prostoru ped brankou by mla bt moje sla. Pochopiteln jsem za ty gly rd, ale nebyl to a tak jednoduch zpas.

Kdy Kladent ve tet tetin snili na 4: 2, pidali jste rychle dva gly. Zdlo se, e kdy jste potebovali, tak jste zabrali. Bylo to tak?
D se to tak ct. Ten vod ale byl kostrbat. Soupe ml pesilovky, kter ns trochu pibrzdily. Pesilovky hraj velmi dobe. Chvla bohu, e jsme se ubrnili. A sami jsme v poetn pevaze dali dva gly. V tom musme pokraovat. I kdy ve tet tetin pilo men zavhn, stle jsme kreli za vtzstvm.

A ty dva gly ve tet tetin bhem trnct vtein Kladno definitivn zlomily?
Tak si to myslm. Ale u ten stav 4: 0 byl pro ns celkem pjemn. To u bychom mli hrt v klidu, ale staly se njak chyby. Toho se musme vyvarovat.

U jste zmnil kladensk pesilovky. Pedevm v tch prvnch dvou vs hodn trpili.
Maj zkuen hre. Mli jsme rozbor na videu, take piblin vme, co chtj hrt, ale i tak jim nkter souhry vychzely.

V poetn pevaze host byly nebezpen kin pihrvky Rwaye. Postupn jste je ale zachytvali, e?
My jsme o tom, vdli, ale ne vdy se poda ty pihrvky ubrnit. On ty ruce m dobr. Jde to kem pes hit, aby nael voln hre, ale pak u jsme si dvali vt pozor a oslaben jsme hrli preciznji. A hlavn jsme byli aktivnj.

Nen vm lto, e nemohl nastoupit zrann Jaromr Jgr? Urit je svtek zahrt si proti nmu.
To ano. Ale byl na stdace. I to svd o jeho velikosti, e i kdy je zrann, pijede s tmem a jde ho podpoit. Stoj tam a dodv tmu aspo takto tu slu. Samozejm hrt proti takovmu hri je vdy skvl, obrovsk respekt ped nm, ale Kladno nen jen o nm. Jsou tam i dal hri a myslm si, e v uritch fzch ukzali, e budou velmi nepjemn i bez nj.

<! –->


Source link