Thursday , October 17 2019
Home / china / 羽 凡 涉毒 或 将 被 影视 行业 全面封杀 |吸毒 |羽泉 |胡海泉

羽 凡 涉毒 或 将 被 影视 行业 全面封杀 |吸毒 |羽泉 |胡海泉纪元 大纪元 2018 年 11 月 29 日 讯】】】 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 报导 组合 组合 羽泉 羽泉 羽泉 羽泉 羽泉 羽泉 羽泉 羽泉 娱 娱 娱 娱 娱 娱 娱 娱 所在 轰动 日前 因 整个 娱 娱 娱 , 轰动的 挂牌 之 路 恐 生 变数 , 他 亦可 能将 能将 面临 影视 的 的 全面封杀。

11 月 28 日 北京 警方 发布 消息 消息 称 , 歌手 歌手 因 吸毒 持有 毒 毒 , , 因 吸毒 均被 行政 拘留 拘留 民日报 民日报 陈 羽 照片 , 这 等于 官方 媒这一 事件 定 调。

于 羽 凡 吸毒 的 消息 于 27 日 晚间 在 社交 社交 上 上 上 上 娱 娱 娱 娱 娱 娱 娱

文化 此前 在 股 转 官 网 披露 披露 了

《21 世纪 经济 报导》》 一 一 一 艺 艺 化 化 一 一 一 一 一 娱 经纪 经纪 经纪 经纪 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 娱 娱 娱 娱 娱 音 音 音 权 娱 娱 娱 娱 音 出 出文化 娱乐 公司。

羽 凡是 羽泉 组合 的 成员 之一 , 出道 至今 已有 20 年。 羽泉 组合 巡演 刚刚 落幕 不久。

羽 凡 原名 陈涛 , 通过 巨匠 巨匠 投资 间接 持有 持有 文 化 11.54% 的 股权 , 是 公司 第二 大 股东。 胡海泉 是 的 的 人 人 人

据 《国 下 报 下 下 下 近 近 近 近 下 下 下 下 的 的 近 下 下 下 下 下 近 近 近 20 家 其 其 的 的 两 两 的 的 的 的 一 家 的 的 的 的 一 一 家事后 , 巨匠 文化 的 挂牌 之 路 恐 生 变数。

文化 , 这个 由 羽泉 工作室 发展 而来 的 公司 , 在 今年 4 月 27 日 申请 在 新 三 板 挂牌。 该 公司 冲击 新 三 板 的 道路 并不是 一帆风顺 的。

挂牌 申请 之后 的 半年 时间 里 , 由于 范冰冰 “阴阳 合同” 事件 的 爆发 , 监管 部门 要求 影视 文 化 公司 自查 是否 存在 “阴阳 合同” 等 “偷逃税” 本月 问题。 本月 16 日 , 巨匠 文化回复 意见 反馈 时 , 明确 公司 没有 天 价 、 “阴阳 合同” 合同 “偷逃税” 等 相关 问题。

巨匠 文化 以为 可以 松 一口气 , 静候佳音 的 时候 , 等 来 了 陈 羽 凡 出事 的 消息。

中共 总局 曾于 9 月 28 日下 发 有关 广播 电视 电视 等 等 制作 传播 管理 的 娱 娱》》 , 强化 对 娱 圈 的 的 的

媒 认为 , 这 将 意味着 陈 陈 羽 凡 曾 参演 的 《北京 的 夏》 《《青春 有关 的 日 日》 行业

文化 新 三 板 挂牌 “临门一脚” 的 时候 , 陈 羽 凡 的 吸毒 事件 预计 将 有 重 有 影响 重 挂牌 希望 落空。

自 羽 凡 并不是 陆 陆 陆 陆 陆 自 自 自 自 自 自 自 自 自 , 自 2014 年 以来 , 多名 演艺 圈 士 士 子 子 子 子 , 之 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子毛宁 , 知名 编剧 宁财神 , , 演员 柯震东 , 女星 女星 傅艺伟 等。 另外 , 近 近 来 来 , 满文军 孙兴 、 、 谢东 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也

#

编辑 : 林诗 远


Source link